آرم موسسه انديشه مانا هنر
كتاب

 آموزش خط تحریر در قالب گفتار بزرگان

آموزش خط تحریر در قالب گفتار بزرگان / به خط ابراهیم سلیمانی
تاریخ درج : 1394/02/27
این کتاب برای آموزش خط تحریر آماده شده است، اما برای درک بهترو شیرینی کار، نمونه ها از گفتار بزرگان انتخاب شده اند. دراصل گفتار بزرگان است که باخط تحریر آقای ابراهیم سلیمانی نگارش یافته است.این کتاب را که درقطع وزیری ودر 88 صفحه به چاپ رسیده است ،می توانید به طور مستقیم  از ناشر و یا از پخش پکتا خریداری نمایید.
  نام نويسنده
  به کوشش: ابراهیم سلیمانی نام مؤلف
  نام مترجم
  نوع كتاب
وزيري قطع
 12000 قیمت روی جلد

موسسه اندیشه مانا هنر 

نام انتشارات

دسته بندي موضوعي
    www.par30cms.ir