آرم موسسه انديشه مانا هنر
كتاب

 راهنمای نگارش نوشته های اداری

راهنمایی کوتاه و مفید که برای تهیه ی نوشته های اداری کمک مناسبی ست
تاریخ درج : 1394/02/27
راهنمایی کوتاه و مفید که برای تهیه ی نوشته های اداری کمک مناسبی ست
  نام نویسنده
  محسن مجید تجریشی- غلام رضا عمادی نام مؤلف
  نام مترجم
 نگارش نوع کتاب
 جیبی قطع
  قیمت روی جلد

موسسه اندیشه مانا هنر 

نام انتشارات
دسته بندي موضوعي
    www.par30cms.ir