آرم موسسه انديشه مانا هنر
كتاب

 دایی وانیا و فرجامین اثر- دونمایشنامه از آنتون چخوف

آنتون چخوف
تاریخ درج : 1394/02/27
کتاب حاضر، شامل دو نمایشنامه«دایی وانیا» و «فرجامین اثر، swan song» از آثار ارزشمند وماندگار آنتون چخوف می باشد که با توجه به ساختا و مضمون نزدیک به هم، در یک مجلد به چاپ رسیده است.
در حال حاضر این کتاب توسط فروشگاههای انتشارات پارت، پخش پکتا وناشر(اندیشه مانا) به فروش می رسد.
 آنتون چخوف
نام نویسنده
  نام مؤلف
احسان مجید تجریشی
نام مترجم
 ادبیات- داستان کوتاه نوع کتاب
 رقعی قطع
 20000 قیمت روی جلد

موسسه اندیشه مانا هنر 

نام انتشارات
دسته بندي موضوعي
    www.par30cms.ir