آرم موسسه انديشه مانا هنر
كتاب

 رباعیات خیام

به خط ابراهیم سلیمانی و گردآوری محسن مجیدتجریشی و ترجمه انگلیسی ادوارد فیتزجرالد
تاریخ درج : 1394/02/27
در این مجموعه سعی شده است، بیش از 100 رباعی که بیشتر با سبک و نظر خیام همخوانی دار د، با نظر به مجموعه های قدیم و جدید، گردآوری و با خط زیبای آقای سلیمانی به زیور طبع آراسته شود
 عمرخیام نام نویسنده
 
به خط ابراهیم سلیمانی - گردآوری: محسن مجید تجریشی
نام مؤلف
 با ترجمه انگلیسی ادوارد فیتز جرالد نام مترجم
  نوع کتاب
نیم جیبی- نفیس- رنگی- مصور
قطع
  قیمت روی جلد

موسسه اندیشه مانا هنر 

نام انتشارات
دسته بندي موضوعي
    www.par30cms.ir