آرم موسسه انديشه مانا هنر
كتاب

 ماموران جدید

خاطرات یک مشاور خارجی در کشور های کمتر توسعه یافته
تاریخ درج : 1394/02/23
ريچارد دي مالون از جمله مستشاران سياسي اقتصادی آمريکايي در جهان است که سعي کرده واقعيت هاي کاري خودرا بنويسد، به طوري که هر کس نوشته اورا بخواند احساس
مي کند با يک فرد بي طرف روبروست.
او در کتاب خود(ماموران جديد) نگاهی دارد به چهره دگرگون شده حرفه مشاوره سیاسی واقتصادی از دیدگاه نویسنده ای که بیش از چهل سال از عمر خود را در کشور های درحال توسعه گذرانده است.
مهمترین درسی که او دراین کتاب می دهد این است که:
یک فرمول واحد و راهکار مشترک برای حل مشکلات کشور های مختلف وجود ندارد.بلکه...
 
وي که دارای مدرک phd از دانشگاه هارواد دررشته اقتصاد می باشد، هم اکنون استادHIID است.
 
ریچارد دی مالون
نام نويسنده
 
سید حسین علوی لنگرودی
نام مؤلف
  نام مترجم
 اقتصادی نوع كتاب
 رقعی قطع
 20000 قیمت روی جلد

موسسه اندیشه مانا هنر 

نام انتشارات
دسته بندي موضوعي
    www.par30cms.ir