آرم موسسه انديشه مانا هنر
كتاب

 دفتر ثبت غیبت روزانه دانش آموزان

دفتر ثبت غیبت روزانه دانش آموزان(ویرایش وچاپ چدید)
تاریخ درج : 1394/05/05
چاپ جدید این دفتر با تجدید نظر کلی در ساختار کلی در طراحی جدول، همچنین نوع کاغذ، صحافی، و جلد (گالینگور) در 90 برگ و 180 صفحه
  نام نویسنده
  نام مؤلف
  نام مترجم
  نوع کتاب
رحلی قطع
  10000 تومان قیمت روی جلد

موسسه اندیشه مانا هنر 

نام انتشارات
دسته بندي موضوعي
    www.par30cms.ir