آرم موسسه انديشه مانا هنر
كتاب

 دفترثبت نام دانش آموزان

دفترثبت نام دانش آموزان(ویرایش وچاپ جدید)
تاریخ درج : 1394/05/05
این دفتربا تجدید نظرکلی در ساختار جدول و آیتم های مورد استفاده در هنگام ثبت نام دانش آموزان، همچنین تجدید نظر درقطع و صحافی(رحلی بیاضی) و جلد(گالینگور) در144صفحه
  نام نویسنده
  نام مؤلف
  نام مترجم
  نوع کتاب
  قطع
  10000تومان قیمت روی جلد

موسسه اندیشه مانا هنر 

نام انتشارات
دسته بندي موضوعي
    www.par30cms.ir